Yalı Restorasyon

Yapımı 19. yy başlarına tarihlenen yalı, Boğaziçi sahilindeki en erken tarihli yalılardan biridir. 1820-1830 yıllarında inşa edilmiş olduğuna dair belgelenemeyen bilgiler bulunmaktadır. Yapı tarihi boyunca birçok aileye ev sahipliği yapmıştır. Yapı son olarak, 1930’ların başında Türkiye’nin önemli isimlerinden Prof. Dr. Halet Çambel ve ailesi tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Prof. Dr. Halet Çambel, Ağa Han Mimarlık Ödüllü eşi Nail Çakırhan ile bu yalıda yaşamış ve çift yalıyı 2004 yılında Boğaziçi Üniversite’ne bağışlamıştır. Doğu-batı doğrultusunda yaklaşık olarak 41.5 metre boyunca denize dik olarak kademeli bir şekilde uzanan 7936 m2’lik parsel üzerinde bulunan yapı, yaklaşık 16×16 metre boyutlarında orta sofalı plan şemasına sahiptir. Zemin kat ve iki normal kattan oluşan yapı, ahşap karkas tekniğinde inşa edilmiş, ahşap saçaklı ve alaturka kiremit ile kaplı kırma çatıyla örtülmüştür. Yapı 19.yy başlarında İstanbul’da egemen olan mimari ve üslup özelliklerine sahiptir. Parselde ana yapı dışında, arka bahçede iki adet kagir müştemilat bulunmaktadır.  Restorasyon çalışmaları kapsamında, sahada öncelikle araştırma raspaları, analiz çalışmaları ve yapı ile ilgili arşiv taramaları yapılmıştır. Yapı muhdeslerden arındırılmıştır. Temel duvarlarında ve ahşap karkasta güçlendirme yapılmaktadır. Özgün ve sağlam olan ahşap cephe, döşeme ve tavan kaplamaları korunmakta, değişmesi gereken bölümler idarenin direktifleri doğrultusunda yenilenmektedir.  Yapı, tüm restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandığında Boğaziçi Üniversitesine bağlı Arkeoloji ve Geleneksel Mimarlık Araştırmaları Merkezi olarak faaliyete geçecektir
× Whatsapp